Test numer 1

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


1) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) wyprzedzać inne pojazdy,
b) ciągnąć za sobą osobę na wrotkach, sankach lub łyżwach,
c) jechać w kolumnie rowerowej.

2) Postój roweru na chodniku jest:
a) zabroniony,
b) dozwolony jeżeli dla pieszych zostanie co najmniej 1,5 metra szerokości chodnika,
c) dozwolony bez żadnych ograniczeń.

3) W świetle Kodeksu Drogowego nie jest pieszym osoba, która:
a) pcha rower,
b) wykonuje na drodze czynności przewidziane odrębnymi przepisami - np. kieruje ruchem na skrzyżowaniu lub przeprowadza dzieci przez jezdnię,
c) pcha wózek inwalidzki.4) Znak ten:
a) nakazuje jazdę w prawo lub w lewo za znakiem,
b) nakazuje jazdę tylko w lewo za znakiem,
c) nakazuje jazdę w lewo lub w prawo przed znakiem.5) Znak ten (w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32) oznacza:
a) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się,
b) miejsce warunkowego zatrzymania pojazdu,
c) miejsce parkingowe.


6) Jazda rowerzysty po chodniku jest:
a) zawsze zabroniona,
b) zawsze dozwolona,
c) dozwolona przy spełnieniu określonych warunków.


7) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) wyprzedzania innych na przejazdach kolejowych,
b) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu w każdych warunkach,
c) korzystania z drogi dla rowerów i pieszych.


8) Który z tych znaków dotyczy szkół?
a)
b)c)9) Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego rowerzysty:
a) w tunelach, na mostach i wiaduktach,
b) z jego lewej strony, kiedy sygnalizuje on zamiar skrętu w lewo,
c) na przejściach dla pieszych, gdy ruch jest kierowany.10) Ten znak oznacza, że:
a) poruszasz się drogą podporządkowaną,
b) masz obowiązek zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem przejazdu w każdym przypadku,
c) poruszasz się drogą z pierwszeństwem przejazdu.11) Widząc autobus wyjeżdżający z zajezdni na drogę kierujący rowerem:
a) powinien ustąpić pierwszeństwa autobusowi bez względu na to, z której strony wyjeżdża,
b) powinien ustąpić pierwszeństwa autobusowi, jeżeli wyjeżdża on z prawej strony,
c) może przejechać przed nim, gdyż autobus włącza się do ruchu.

12) W tej sytuacji kierujący motocyklem:
a) jedzie ostatni,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
c) jedzie pierwszy.

13) W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3,
b) ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem numer 2,
c) jedzie pierwszy.

14) W tej sytuacji kolejność przejazdu jest następująca:
a) 4-1-2-3,
b) 1-2-3-4,
c) 3-4-1-2.

15) Jeżeli osoba ranna w wypadku drogowym doznała złamania, w którym kość przebiła skórę, to należy:
a) miejsce przebicia skóry opatrzyć jak każdą inną ranę,
b) przy nieznacznym krwawieniu założyć mocny opatrunek uciskowy,
c) wyłącznie unieruchomić kończynę bez opatrunku, by nie wywierała ucisku na kość.