Znaki drogowe poziome

Znakami drogowymi poziomymi są namalowane na jezdni linie, znaki, oraz punktowe elementy odblaskowe.
Znaki drogowe poziome mogą być barwy białej lub żółtej. Jeśli tak jest, to znaki barwy żółtej są ważniejsze od znaków białych!
Punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni, a barwy białej - lewą krawędź jezdni.
Pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.

Znaki które powinien znać rowerzysta:

linia rozdzielająca pasy ruchu o kierunkach przeciwnych strzałka kierunkowa na wprost strzałka naprowadzająca powierzchnia wyłączona
strzałka kierunkowa do skręcania

miejsce przejścia dla pieszych przejazd dla rowerzystów linia bezwzględnego zatrzymania linia warunkowego zatrzymania

ZOBACZ Więcej znaków i informacji...

wstecz