Szczególna ostrożność

Szczególna ostrożność to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Zachowanie szczególnej ostrożności nakazuje:
każdy minięty właśnie znak ostrzegawczy,
migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator.


Szczególna ostrożność obowiązuje kierującego przy:

włączaniu się do ruchu,
zmianie kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu,
cofaniu pojazdu,
wyprzedzaniu,
zbliżaniu się do skrzyżowania,
zbliżaniu się kierującego do przejścia dla pieszych,
przejeżdżaniu obok oznakowanego przystanku tramwajowego nie znajdującego się przy chodniku,
zbliżaniu się do przejazdu dla rowerzystów,
zbliżaniu się kierującego i przejeżdżaniu przez przejazd kolejowy,
przejeżdżaniu przez tory tramwajowe,
jeździe w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.
przejeżdżaniu obok pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania oznaczonego literą "L" i jeździe za nim,
przejeżdżaniu obok autobusu szkolnego,
omijaniu pojazdu przeznaczonego do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli, w czasie wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży,
omijaniu oznakowanego pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej.


Szczególną ostrożność ma obowiązek zachować także:

pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko,
kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych,
kierujący pojazdem uprzywilejowanym w przypadku niestosowania się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymania i postoju oraz znaków i sygnałów drogowych,
kierujący pojazdami używanymi do wykonywania czynności na drodze w przypadku niestosowania się do przepisów o obowiązku jazdy jezdnią lub przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju, a także nie stosowania się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-5, B-6 i B-7.

           

uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierując pojazdem samochodowym oraz kierujący pojazdem przewożącym taką osobę w przypadku nie stosowania się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.