Zmiana kierunku jazdy

Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Wyróżniamy następujące rodzaje zmiany kierunku jazdy:

Skręt w prawo,
Skręt w lewo,
Zawracanie.

     

Powiązane