Ruch rowerów w kolumnie

  • Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15.
  • Odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 metrów.
  • Odległość między jadącymi rowerami w kolumnie nie jest ustalona i zależeć będzie m.in. od prędkości rowerzystów.
  • Jazda w kolumnie  nie zwalnia kierującego rowerem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, oraz posiadania uprawnień do kierowania rowerem.
  • Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery jednośladowe   zobaczInformation Oznacza to, że całą taką kolumnę należy wyprzedzić "na raz"..
    Sprawdź swoje wiadomości - test 1 | Ruch rowerzystów | Rowerowe dylematy.