Rowerzysta na chodniku

Generalna zasada brzmi: rowerem po chodniku jeździć nie wolno!
Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo w trzech przypadkach, gdy:

opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów, lub pasa ruchu dla rowerów.
warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) - w tym wypadku nie ważne jak szeroki jest chodnik.


Kierujący rowerem, korzystając z chodnika, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym - taka jazda rowerzysty jak na ilustracji jest NIEDOZWOLONA!

PAMIĘTAJ Jeśli jazda po chodniku wymaga przekroczenia jezdni, rowerzysta powinien pamiętać, że w żadnym wypadku nie wolno na rowerze przejeżdżać przez przejście dla pieszych P-10! Rowerzysta zobowiązany jest zejść z roweru, przeprowadzić go przez jezdnię i wsiąść na rower dopiero za przejściem!


Sprawdź swoje wiadomości - test 1 | Ruch rowerzystów | Rowerowe dylematy.