Gdzie jeździć

Najlepiej by było, aby ruch rowerów odbywał się na drogach do tego przeznaczonych.
Są to:
wydzielone drogi dla rowerów oznaczone za pomocą poniższych znaków,
drogi dla rowerów i pieszych,
pasy ruchu dla rowerów wyodrębnione na jezdni.

Znak C-13 (droga dla rowerów), oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi - dlatego rowerzysta na ilustracji postępuje niezgodnie z przepisami.
Znak C-13a (koniec drogi dla rowerów), oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

Do oznaczenia drogi dla rowerów stosuje się także   poziomy znak Uwaga Znaki drogowe poziome to znaki w postaci linii, napisów i symboli, umieszczonych na nawierzchni drogi. drogowy P-23. Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.

W przypadku braku drogi dla rowerów, kierujący rowerem jest obowiązany poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch roweru utrudniałby ruch pieszych. Dopiero kiedy nie ma pobocza, lub nie da się po nim jechać, rowerzysta może jechać po jezdni, ale możliwie blisko jej prawej krawędzi.
Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni obok innego roweru lub motoroweru, pod warunkiem, że nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu, lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Zgodnie z nowymi przepisami, rowerzyści dojeżdżając do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną mogą zatrzymywać się jeden obok drugiego w tak zwanej śluzie rowerowej, na całej jej szerokości. Jeśli znów wolno jechać dalej (np. po zmianie świateł), rowerzyści powinni z powrotem zająć miejsce z prawej strony jezdni, najbliżej jej krawędzi. W ten sposób rowerzyści staną się widoczni dla kierowców - nie stoją w martwym polu widzenia i opuszczają skrzyżowanie jako pierwsi.Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim, wolno jechać rowerzyście środkiem pasa ruchu, ale jest to możliwe TYLKO wtedy, gdy ten pas ruchu umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku. Chodzi o to, żeby np. kierujący samochodem który zamierza skręcić w prawo, nie zajeżdżał drogi rowerzyście jadącemu na wprost.
Podobnie jest na rondach - rowerzyści mogą na nich korzystać nie tylko z prawej części pasa, ale też z jego środka. Zmniejszy to zjawisko wymuszania pierwszeństwa przez samochody zjeżdżające z ronda.


Sprawdź swoje wiadomości - test 1 | Ruch rowerzystów | Rowerowe dylematy.