Przekraczanie jezdni

O zbliżaniu się do mało widocznego przejścia dla pieszych kierujący pojazdami są wcześniej ostrzegani znakiem ostrzegawczym A-16.
Częścią drogi przeznaczoną do przechodzenia na jej drugą stronę jest przejście dla pieszych, oznaczone za pomocą popularnej "zebry" P-10 oraz zazwyczaj jej towarzyszącego znaku informacyjnego D-6. Umieszczona pod znakiem "przejście dla pieszych" tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne D-36 lub podziemne D-35 dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego.

Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.
Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych - znajdując się na tym przejściu, pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem.
Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.

Jeśli do najbliższych "pasów" jest więcej niż 100 metrów, pieszy może przekroczyć jezdnię pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów, oraz że będzie:  

-  ustępował pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom,
-  do przeciwległej krawędzi jezdni szedł drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

Jeżeli w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia znajduje się skrzyżowanie, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu na takich samych jak powyżej warunkach.Przekraczając jezdnię (również na pasach), pieszy musi pamiętać, że zabrania się między innymi:

  1. wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  2. wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, np. spoza autobusu na przystanku,
  3. przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
  4. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
  5. przebiegania przez jezdnię,
  6. chodzenia po torowisku,
  7. wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto,
  8. przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę (ścieżkę) dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Powyższych przepisów nie stosuje się w razie zamknięcia ruchu pojazdów na drodze.

Zobacz film o przekraczaniu jezdni: