Znaki drogowe dla pieszych:

Znak  C-16  "droga dla pieszych" - oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać; ponadto znak informuje innych uczestników ruchu o zakazie korzystania z tej   drogi Uwaga Dotyczy to w szczególności kierujących rowerami.

Znak  C-16a  "koniec drogi dla pieszych" - oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.

Znak  B-41  "zakaz ruchu pieszych" - oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

Znak  P-10  "miejsce przejścia dla pieszych" - wskazuje pieszym miejsce w którym powinni przekraczać jezdnię.

Przykłady omawianych znaków:
               
Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:

sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście,
sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.

Znaki związane z ruchem pieszych:

Znak  A-16  "przejście dla pieszych" - znak ten ostrzega o przejściu dla pieszych, które może nie być zawczasu widoczne dla kierujących pojazdami.

Znak  A-17  "dzieci" - znak ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci, lub o bliskości takiego miejsca.

Znak  D-6  "przejście dla pieszych" - znak oznacza, że pieszy, który znajduje się na tak oznakowanym przejściu ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami.

Znak  D-40  "strefa zamieszkania" - w takim miejscu piesi mogą poruszać się całą szerokościš ulicy i mają pierwszeństwo przed pojazdami.

Sprawdź swoje wiadomości - test 1, test 2, test 3, Co wolno pieszemu.