Przechodzenie przez jezdnię:

Najlepiej jest - z zachowaniem szczególnej ostrożności - przechodzić przez jezdnię na wyznaczonych  P-10  przejściach dla pieszych - tam masz pierwszeństwo przed pojazdami ale i tak bardzo uważaj!.
Zanim wejdziesz na pasy, ZAWSZE sprawdź, czy nie nadjeżdża pojazd tak szybko, że nie będzie w stanie zatrzymać się przed przejściem, żeby Cię przepuścić!!!
Musisz pamiętać, że jeżeli na przejściu dla pieszych  D-6  znajduje się tzw. wysepka dzieląca to przejście na połowy, to wchodząc z niej na przejście musisz znów sprawdzić, czy jest to bezpieczne!

Jeśli w odległości co najmniej 100 metrów od miejsca gdzie jesteś, nie ma wyznaczonego przejścia, to owszem, możesz przejść przez jezdnię, jednak pamiętaj, że tym razem to pojazdy mają pierwszeństwo, również jeśli w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia jest skrzyżowanie (nawet bez wyznaczonych pasów), to wolno Ci przechodzić również na tym skrzyżowaniu, ale:

PAMIĘTAJ - od pieszego, który przekracza jezdnię poza przejściem dla pieszych, wymaga się aby:

ustępował pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom,
do przeciwległej krawędzi jezdni szedł drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

Pamiętaj, że jeśli przekraczasz jezdnię w odległości mniejszej niż 100 metrów od najbliższych "pasów", możesz dostać   mandatCritical M in. za przebieganie przez jezdnię, czy wymuszenie pierwszeństwa!.


Przekraczając jezdnię, musisz pamiętać, że zabrania się między innymi:
Przykłady nieprawidłowych zachowań
           


Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne  D-36  lub podziemne  D-35  dla pieszych, pieszy jest obowiązany z niego skorzystać!

Zobacz film o przechodzeniu pieszych przez jezdnię:


Sprawdź swoje wiadomości - test 1, test 2, test 3, Co wolno pieszemu.