Turniej BRD - rok szkolny 1996/97
Pytanie 1

Na rowerze dopuszcza się przewożenie dziecka na dodatkowym siodełku w wieku do:

A 5 lat,
B 7 lat,
C 10 lat.


Pytanie 2

Podaj kolejność stosowania się do znaków, norm, poleceń i sygnałów drogowych:

A sygnalizacja świetlna, policjant, znaki drogowe, przepisy,
B policjant, sygnalizacja świetlna, przepisy, znaki drogowe,
C policjant, sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, przepisy.


Pytanie 3

Kierującemu motorowerem, na drodze przeznaczonej tylko dla rowerów, zabrania się:

A przekraczania prędkości 20 km/h,
B przekraczania prędkości 40 km/h,
C jazdy po takiej drodze.


Pytanie 4

Jeżeli w ciele ofiary wypadku tkwi wbity jakiś przedmiot, to:

A należy natychmiast go wyjąć, aby opatrzyć ranę,
B działa on jak korek zatykający uszkodzone naczynia i zapobiega krwotokowi,
C należy założyć opaskę uciskową.


Pytanie 5

Co oznacza ten znak?

A koniec strefy ograniczonego postoju,
B koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu,
C początek drogi z pierwszeństwem przejazdu.

Pytanie 6

Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem nr 1:

A przejeżdża pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 7

W tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa:

A tylko pojazdowi nr 2,
B tylko pojazdowi nr 3,
C obu pojazdom.


Pytanie 8

Pierwszą czynnością poprzedzającą udzielenie pomocy ofiarom wypadku powinno być:

A ocena obrażeń ofiar wypadku,
B zadbanie o bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku,
C wezwanie pogotowia ratunkowego.


Pytanie 9

Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem nr 1:

A przejeżdża pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 10

Znak ten oznacza:

A wjazd na drogę jednokierunkową,
B obowiązek jazdy prosto przez skrzyżowanie,
C koniec drogi dwukierunkowej.


Pytanie 11

W tej sytuacji kierujący motorowerem może pojechać torem oznaczonym nr:

A 2,
B 1 i 2,
C 3 i 4.


Pytanie 12

Przy złamaniach żuchwy należy ją:

A pozostawić bez opatrunku,
B znieruchomić przy pomocy trójkątnej chusty,
C znieruchomić przy pomocy małej deseczki i obandażować głowę.


Pytanie 13

Znak ten ostrzega kierującego pojazdem o tym, że:

A zbliża się do wlotu jednokierunkowej drogi z pierwszeństwem przejazdu,
B zbliża się do wlotu jednokierunkowej drogi z prawej strony,
C skręcenie w drogę z prawej strony jest dozwolone.


Pytanie 14

w razie zbliżania się pociągu, kierujący pojazdem widząc ten znak:

A powinien zatrzymać się przy tym znaku,
B może wjechać na tor, po którym nie jedzie pociąg,
C może dojechać do toru, po którym jedzie pociąg.


Pytanie 15

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
C przejeżdża pierwszy.


Pytanie 16

Znak ten ostrzega kierującego pojazdem o tym, że:

A zbliża się do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu,
B ma pierwszeństwo, jeżeli będzie zawracał,
C ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi z lewej strony.


Pytanie 17

Kolumna pieszych do lat 10 może poruszać się pod opieką osoby dorosłej:

A dwójkami,
B czwórkami,
C szóstkami.


Pytanie 18

Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem nr 1:

A przejeżdża pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 19

Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdom nr 3 i 4,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdom nr 2 i 4,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.


Pytanie 20

Kierującemu rowerem zabrania się:

A wymijania innych pojazdów na przejściu dla pieszych,
B trzymania kierownicy jedną ręką,
C czepiania się innego pojazdu.


Pytanie 21

Bezpośrednio na ranę można położyć:

A watę,
B czysty materiał (płótno),
C liglinę.

Pytanie 22

Jeżeli ofiara wypadku doznała obrażeń nogi, to najlepszym sposobem doraźnego znieruchomienia tej nogi jest:

A obwiązanie nogi zdrowej do uszkodzonej szerokimi pasami materiału,
B pozostawienie jej bez dodatkowych czynności,
C dowiązanie do niej gałęzi, listew itp.


Pytanie 23

W tej sytuacji skrzyżowanie może opuścić pojazd nr:

A 1,
B 2,
C 3.


Pytanie 24

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem:

A 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
B 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
C 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2.


Pytanie 25

W tej sytuacji kierujący rowerem nr 1 przejeżdża:

A przed pojazdem nr 2,
B przed pojazdem nr 3,
C ostatni.


14.03.2014