Turniej BRD - powiat 2002
Pytanie 1

Jazda rowerem po chodniku jest:

A zawsze zabroniona,
B zawsze dopuszczalna, jeżeli rowerzysta uważa na pieszych.
C dopuszczalna, gdy nie ma drogi (ścieżki) dla rowerów, a dopuszczalna prędkość na jezdni dla pojazdów samochodowych jest większa niż 60 km/h.


Pytanie 2

Długość kolumny pieszych nie może przekraczać

A 30 metrów,
B 50 metrów,
C 100 metrów.


Pytanie 3

Jazda możliwie blisko prawej krwędzi jezdni obowiązuje:

A tylko na jezdniach o jednym kierunku ruchu,
B tylko na jezdniach dwukierunkowych,
C na wszystkich jezdniach.

Pytanie 4

Przedstawiony znak oznacza:

A drogę jednokierunkową,
B nakaz jazdy na wprost,
C odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym.


Pytanie 5

Sygnał ten zezwala na:

A skręcanie na skrzyżowaniu w prawo, a nawet w lewo,
B przejechanie skrzyżowania na wprost po upewnieniu się, że żaden pojazd nie jedzie,
C skręcenie w prawo pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.


Pytanie 6

Podaj kolejność przejazdu przez skrzyżowanie:

A 1, 2, 3,
B 3, 2, 1,
C 3, 1, 2.


Pytanie 7

Kierujący rowerem korzystając z drogi (ścieżki) dla rowerów i pieszych:

A jest obowiązany zachować szczególną ostrożność wobec pieszego idącego taką drogą i ustępować mu pierwszeństwa,
B musi ustępować pierwszeństwa tylko osobom niepełnosprawnym,
C zachowuje tylko szczególną ostrożność.


Pytanie 8

Odległość między rowerami poruszającymi się w kolumnie rowerów jednośladowych:

A nie jest określona,
B nie może przekroczyć 5 metrów,
C nie może przekroczyć 4 metrów,


Pytanie 9

Do zachowania szczególnej ostrożności zobowiązuje znak:

A
B
C


Pytanie 10

Ocena stanu poszkodowanego na miejscu wypadku polega na:

A sprawdzeniu stanu przytomności, oddechu i istnienia tętna.
B sprawdzeniu istnienia odruchów,
C przeprowadzeniu wywiadu z poszkodowanym.


Pytanie 11

Który z przedstawionych znaków oznacza początek obszaru zabudowanego:

A
B
C


Pytanie 12

Kolumna pieszych do lat 10 może poruszać się po jezdni:

A lewą stroną czwórkami, ale tylko pod nadzorem co najmniej dwóch osób pełnoletnich,
B lewą stroną, ale tylko dwójkami,
C tylko po prawej stronie.


Pytanie 13

Podaj kolejność przejazdu przez skrzyżowanie:

A 3, 1, 2,
B 2, 1, 3,
C 1, 2, 3.


Pytanie 14

Odległość miedzy kolumnami pieszych nie może być mniejsza niż:

A 50 metrów,
B 70 metrów,
C 100 metrów.


Pytanie 15

Aby udrożnić drogi oddechowe u nieprzytomnej ofiary wypadku drogowego, należy:

A odchylić jej głowę ku tyłowi,
B wyciągnąć palcami jej język na zewnątrz,
C wykonać sztuczne oddychanie.


Pytanie 16

Zakaz wyrażony tym znakiem:

A dotyczy kolumny pieszych poruszającej się po jezdni oraz jeźdzca i poganiacza zwierząt,
B dotyczy pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych przystankach,
C oznacza zakaz postoju.


Pytanie 17

Podaj kolejność przejazdu przez skrzyżowanie:

A 3, 1, 2,
B 1, 3, 2,
C 3, 2, 1.


Pytanie 18

Przy udzielaniu rannym na miejscu wypadku drogowego pierwszej pomocy, przede wszystkim należy:

A udzielić pomocy tym, których stan zagraża życiu,
B pojechać po lekarza,
C podać rannym leki uspokajające.


Pytanie 19

Rowerzysta jest obowiązany włączyć światła pozycyjne roweru:

A w okresie od zmierzchu do świtu,
B w ciągu dnia od 1 października do konca lutego,
C przez cały rok.


Pytanie 20

Podaj kolejność przejazdu przez skrzyżowanie:

A 2, 1, 3,
B 2, 3, 1,
C 1, 2, 3.


Pytanie 21

Wyjechałeś na wycieczkę rowerową za miasto. Jak powinieneś się zachować, zbliżając się do przejazdu kolejowego oznaczonego znakiem:

A możesz wjechać na przejazd bez zwracania uwagi na torowisko, bo jak będzie jechał pociąg, to i tak dróżnik opuści szlaban,
B musisz zachować szczególną ostrożność i upewnić się, czy nie nadjeżdża pociąg,
C możesz przekroczyć przejazd tylko jako pieszy, prowadząc rower.


Pytanie 22

Włączanie się do ruchu następuje:

A przy rozpoczynaniu jazdy po każdym zatrzymaniu się,
B podczas wjeżdżania na jezdnię ze ścieżki dla rowerów na przejeździe dla rowerzystów,
C przy wjeżdżaniu na drogę ze strefy zamieszkania.


Pytanie 23

W tej sytuacji skrzyżowanie może opuścić pojazd nr:

A 1,
B 2,
C 3.


Pytanie 24

Nieprzytomną ofiarę wypadku drogowego, która oddycha, należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, ponieważ:

A pozycja taka umożliwia udrożnienie górnych dróg oddechowych,
B nieprzytomny znacznie szybciej odzyskuje świadomość,
C w pozycji takiej najprościej jest ratującemu ułożyć ofiarę wypadku.

Pytanie 25

Pierwszą czynnością, poprzedzającą udzielenie pomocy ofiarom wypadku powinno być:

A ocena obrażeń ofiar wypadku,
B zadbanie o bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku,
C wezwanie pogotowia ratunkowego i policji.


06.02.2014