XXXVII Turniej BRD - Kłecko, finał wojewódzki 16.05.2014
Test nadesłała Pani Justyna W. - masz 40 minut na jego rozwiązanie.

Pytanie 1

Jeżeli nie ma chodnika, a pieszy zmuszony jest iść po poboczu, to:

A może iść po lewym lub po prawym poboczu drogi,
B musi iść lewą stroną drogi,
C pwinien korzystać z prawego pobocza.


Pytanie 2

Pieszy idący w strefie zamieszkania:

A ma pierwszeństwo przed pojazdami i może korzystać z całej szerokości drogi,
B musi ustępować miejsca samochodom jadącym po jezdni,
C musi iść możliwie blisko lewej strony jezdni, jeżeli nie ma chodnika.


Pytanie 3

Co oznacza żółte światło wyświetlane na sygnalizatorze dla pieszych?

A zabrania wejścia pieszym na przejście,
B że za chwilę zapali się czerwone światło dla pieszych,
C obie odpowiedzi są błędne.


Pytanie 4

Kiedy pieszy ma obowiązek używania elementów odblaskowych?

A gdy idzie po drodze dla pieszych, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym,
B gdy idzie poboczem, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym,
C gdy idzie chodnikiem, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym,


Pytanie 5

Czy wolno wyprzedzić rowerzystę na skrzyżowaniu?

A tak, ale tylko na skrzyżowaniu z działającą sygnalizacją świetlną lub na rondzie,
B tak, na każdym skrzyżowaniu,
C nie, w żadnym wypadku.

Pytanie 6

Rowerzystom podczas jazdy zabrania się:

A odwracanie się i rozmowy z rowerzystą jadącym za nim,
B kierowania rowerem jedną ręką,
C holowania innego rowerzysty w razie niesprawności jego roweru.


Pytanie 7

Rowerzysta jadący po drodze dla rowerów i pieszych:

A ma pierwszeństwo przed pieszymi,
B musi ustępować miejsca pieszym,
C nie może przekraczać prędkości 20 km/h.


Pytanie 8

Włączaniem się do ruchu nie jest wyjeżdżanie rowerem:

A z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem przejazdu,
B z pobocza na jezdnię,
C z drogi dla rowerów na jezdnię lub pobocze.


Pytanie 9

Co oznacza wyświetlany sygnał żółty i czerwony jednocześnie, na sygnalizatorze świetlnym?

A na sygnalizatorze świetlnym nie może wyświetlać się jednocześnie światło czerwone i żółte - oznacza to awarię sygnalizatora,
B że następnym wyświetlanym sygnałem będzie światło czerwone,
C że następnym wyświetlanym sygnałem będzie światło zielone,


Pytanie 10

Gdy policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu stoi bokiem do naszego kierunku jazdy, to taką postawę policjanta można przyrównać do światła:

A zielonego,
B żółtego,
C czerwonego.


Pytanie 11

Skręcając w lewo na skrzyżowaniu równorzędnym, rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa:

A wszystkim pojazdom, bez względu z którego kierunku nadjeżdżają,
B tylko pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
C pojazdom jadącym z przeciwka na wprost, lub skręcającym w prawo.


Pytanie 12

Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

A 15, a odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 metrów,
B 15, a odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 metrów,
C 25, a odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 metrów,


Pytanie 13

Znak drogowy "linia podwójna ciągła":

A oddziela pasy ruchu o przeciwnych kierunkach,
B oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
C oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię; dopuszcza się jednak jej najeżdżanie.


Pytanie 14

Ten znak drogowy:

A informuje, że poruszamy się drogą jednokierunkową,
B zabrania skrętu w lewo i w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
C informuje, że poruszamy się drogą z pierwszeństwem.


Pytanie 15

Ten znak drogowy:

A oznacza wjazd na drogę ekspresową,
B zabrania ruchu rowerów,
C oznacza "strefę zamieszkania".


Pytanie 16

Rowerzysta widząc ten znak drogowy:

A musi zatrzymać rower przed znakiem,
B jest informowany, że dojeżdża do drogi z pierwszeństwem,
C może nie zatrzymywać się, jeżeli po drodze głównej nie poruszają się inne pojazdy.


Pytanie 17

Który za znaków zabrania skrętu w lewo?

A
B
C


Pytanie 18

Widząc który ze znaków drogowych wiemy, że posiadamy pierwszeństwo przejazdu?

A
B
C


Pytanie 19

Ten znak drogowy:

A oznacza drogę dla pieszych i rowerów, bez wskazania miejsca ich ruchu,
B oznacza drogę dla pieszych i rowerów, rowerzyści muszą poruszać się po prawej stronie drogi,
C oznacza drogę dla pieszych i rowerów, rowerzyści muszą poruszać się po lewej stronie drogi, jak najbliżej krawężnika.


Pytanie 20

Ten znak drogowy:

A ostrzega o wjeździe na odcinek jezdni dwukierunkowej,
B nakazuje ustąpić innym pojazdom jadącym z przeciwka,
C oznacza, że kierujący powinien jechać prosto, zgodnie z kierunkiem na znaku.SKRZYŻOWANIA

Pytanie 1

Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:

A przejeżdża jako pierwszy,
B przejeżdża jako drugi,
C przejeżdża jako trzeci.


Pytanie 2

Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:

A przejeżdża jako pierwszy,
B przejeżdża jako drugi,
C przejeżdża jako trzeci.


Pytanie 3

Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:

A przejeżdża jako pierwszy,
B przejeżdża jako drugi,
C przejeżdża jako trzeci.


Pytanie 4

Pojazd nr 2 na tym skrzyżowaniu:

A przejeżdża jako pierwszy,
B przejeżdża jako drugi,
C przejeżdża jako trzeci.


Pytanie 5

Rowerzysta z nr 3 na tym skrzyżowaniu:

A przejeżdża jako pierwszy,
B przejeżdża jako drugi,
C przejeżdża jako trzeci.


Pytanie 6

Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:

A przejeżdża jako pierwszy,
B przejeżdża jako drugi,
C przejeżdża jako trzeci.


Pytanie 7

Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:

A przejeżdża jako pierwszy,
B przejeżdża jako drugi,
C przejeżdża jako trzeci.


Pytanie 8

Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:

A przejeżdża jako pierwszy,
B przejeżdża jako drugi,
C przejeżdża jako trzeci.


Pytanie 9

Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:

A przejeżdża jako pierwszy,
B przejeżdża jako drugi,
C przejeżdża jako trzeci.


Pytanie 10

Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:

A przejeżdża jako pierwszy,
B przejeżdża jako drugi,
C przejeżdża jako trzeci.


08.10.2014