XXXVII Turniej BRD - Gdańsk, finał wojewódzki 17.05.2014
Test rozwiązujesz dzięki uprzejmości Pani Iwony P.
Pytanie 1

Dojeżdżając do skrzyżowania, przed którym stoi ten znak, musimy ustąpić pierwszeństwa:

A tylko nadjeżdżającym z prawej strony,
B wszystkim jadącym drogą poprzeczną,
C tylko jadącym prosto.


Pytanie 2

Znak ten oznacza:

A obowiązek jazdy na wprost przez skrzyżowanie,
B drogę jednokierunkową,
C niebezpieczny podjazd.


Pytanie 3

Znak ten oznacza:

A próg zwalniający,
B nierówną drogę,
C koleiny.


Pytanie 4

Ten znak oznacza:

A pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka,
B pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi,
C odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym.


Pytanie 5

Za tym znakiem rowerzysta może:

A skręcić w lewo,
B zawrócić,
C skręcić w prawo.

Pytanie 6

Zabrania się zawracania rowerem:

A na drodze jednokierunkowej,
B na skrzyżowaniach,
C na jezdniach, na których środkiem poprowadzono linię przerywaną.


Pytanie 7

Do obowiązkowego wyposażenia roweru należy:

A lusterko boczne,
B światła barwy żółtej na pedałach,
C dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.


Pytanie 8

Policjant stojący na skrzyżowaniu bokiem do jadącego rowerzysty:

A jest odpowiednikiem sygnału żółtego na sygnalizatorze,
B zezwala rowerzyście na wjazd na skrzyżowanie,
C zakazuje rowerzyście wjazdu na skrzyżowanie,


Pytanie 9

Kierującemu rowerem zabrania się:

A jazdy w zorganizowanej kolumnie liczącej 10 rowerów jednośladowych,
B jazdy za rowerzystą w odległości nie zapewniającej bezpieczne hamowanie, gdy jadący z przodu rowerzysta zahamuje,
C jazdy z jedną ręką na kierownicy.Pytanie 10

Zbliżając się do skrzyżowania równorzędnego, rowerzysta ma obowiązek:

A zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
B ustąpić pierwszeństwa pojazdom silnikowym, niezależnie od tego, z której strony nadjeżdżają,
C zwiększyć prędkość, aby jak najszybciej przejechać skrzyżowanie.


Pytanie 11

Część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, to:

A pas ruchu dla rowerów,
B droga dla rowerów,
C pobocze.


Pytanie 12

Jeżeli na skrzyżowaniu ruchem kieruje policjant, a przed skrzyżowaniem jest sygnalizacja świetlna i ustawione są znaki, to kierujący rowerem w pierwszej kolejności stosuje się do:

A poleceń kierującego ruchem policjanta,
B sygnalizacji świetlnej,
C znaków drogowych.


Pytanie 13

Po wjeżdzie do strefy zamieszkania:

A obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h,
B obowiązuje zakaz zatrzymywania się w dowolnym miejscu,
C rowerzyści ustępują pierwszeństwa pieszym.


Pytanie 14

Ilu rowerzystów może jechać w zorganizowanej kolumnie rowerów jednośladowych?

A dowolna ilość, pod warunkiem, że długość kolumny nie przekracza 50 metrów,
B nie więcej niż 15,
C 20.


Pytanie 15

Szerokość roweru może wynosić:

A 100 centymetrów,
B 95 centymetrów,
C 85 centymetrów.


Pytanie 16

Kierujący rowerem może wyprzedzać powoli jadące pojazdy z ich prawej strony, jeżeli wyprzedzanym pojazdem jest:

A samochód osobowy,
B motorower,
C rower.


Pytanie 17

Czy dopuszczalne jest holowanie roweru przez innego rowerzystę?

A tak, na połączeniu giętkim, ale długość holu (linki) musi wynosić od 4 do 6 metrów,
B tak, ale tylko jadąc poboczem,
C nie.


Pytanie 18

Podczas wyprzedzania innego rowerzysty, należy zachować odstęp:

A minimum 0,5 metra,
B minimum 1 metr,
C bezpieczny, ale przepisy nie określają minimalnej odległości.


Pytanie 19

Włączając się do ruchu, rowerzysta jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa:

A tylko kierującym pojazdami,
B wszystkim uczestnikom ruchu,
C tylko pieszym oraz pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.


Pytanie 20

Jadąc rowerem przez plac, na którym nie wyodrębniono chodnika i ruch pojazdów oraz pieszych odbywa się po tej samej powierzchni:

A rowerzysta ma pierwszeństwo przed pieszymi,
B rowerzysta powinien jechać powoli i ustępować pierwszeństwa pieszym,
C pierwszeństwo nie zostało określone przepisami.SKRZYŻOWANIA

Pytanie 1

W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
C jedzie jako pierwszy.


Pytanie 2

W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3,
B jedzie ostatni,
C jedzie jako pierwszy.


Pytanie 3

W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2,
C jedzie ostatni.


Pytanie 4

W tej sytuacji:

A ostatni opuści skrzyżowanie pojazd nr 3,
B rowerzysta pojedzie pierwszy, bo jedzie prosto i znajduje się po prawej stronie tramwaju,
C kolejność będzie nastepująca: 2-3-1.


Pytanie 5

Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

A przejeżdża pierwszy,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.


Pytanie 6

W przedstawionej sytuacji rowerzysta:

A ma pierwszeństwo przed tramwajem,
B ustępuje pierwszeństwa tramwajowi i pojazdowi nr 3,
C ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 3.


Pytanie 7

W przedstawionej sytuacji rowerzysta:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
C przejeżdża jako pierwszy.


Pytanie 8

W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem, zamierzając jechać na wprost:

A nie może wjechać na skrzyżowanie,
B może wjechać na skrzyżowanie i zatrzymać się za poprzedzającym pojazdem,
C może zatrzymać się tuż za przejściem dla pieszych.


Pytanie 9

W tej sytuacji rowerzysta:

A nie ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,
B przejeżdża przez skrzyżowanie po pasie ruchu dla rowerów przed pojazdami 1 i 2,
C musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom 1 i 2, gdyż znajduje się na pasie ruchu dla rowerów.


Pytanie 10

W tej sytuacji rowerzysta:

A ustępuje pierwszeństwa wszystkim pojazdom, ponieważ włącza się do ruchu,
B ustępuje tylko pojazdowi nr 2, jadącemu przez skrzyżowanie na wprost,
C znajdując się na przejeździe dla rowerzystów, ma pierwszeństwo przed pozostałymi pojazdami.


06.10.2014