Etap powiatowy XXXVII Turnieju BRD - Raba Wyżna
Test rozwiązujesz dzięki uprzejmości p. A.N.
Masz 40 minut czasu

Pytanie 1

Kierujący rowerem widząc ten znak, w razie zbliżania się pociągu, powinien zatrzymać swój pojazd:

A co najmniej 10 metrów przed tym znakiem,
B przy tym znaku,
C co najmniej 15 metrów przed tym znakiem.


Pytanie 2

Widząc tramwaj wyjeżdżający z pętli po prawej stronie drogi, kierujący rowerem:

A musi zawsze ustąpić pierwszeństwa pojazdom szynowym,
B ustępuje pierwszeństwa jeżeli tramwaj jedzie z jego prawej strony,
C ma zawsze przed nim pierwszeństwo, bo tramwaj włącza się do ruchu.


Pytanie 3

Warunkiem przewożenia na rowerze dziecka w wieku do lat 7, jest umieszczenie go na:

A bagażniku umieszczonym z tyłu roweru,
B ramie roweru,
C dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.


Pytanie 4

Przy omijaniu, kierujący rowerem jest obowiązany:

A zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu (uczestnika ruchu) i w razie potrzeby zmniejszyć prędkość,
B zachować szczególną ostrożność,
C zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się.


Pytanie 5

Kierującemu rowerem zabrania się:

A wyprzedzania innych uczestników ruchu drogowego,
B jazdy z tylko jednym sprawnie działającym hamulcem,
C czepiania się innych pojazdów.

Pytanie 6

Ten znak:

A zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności,
B jest ustawiany na drodze podporządkowanej.
C zobowiązuje do ustąpienia pierwszeństwa.


Pytanie 7

Który z wymienionych elementów stanowi nieprawidłowe wyposażenie roweru:

A z przodu białe lub żółte światło odblaskowe,
B z tyłu czerwone światło odblaskowe,
C dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.


Pytanie 8

Liczba pieszych idących po jezdni w kolumnie obok siebie nie może przekraczać:

A czterech również wtedy, gdy są to piesi do lat 10,
B czterech, a jeśli są to piesi do lat 10 - dwóch,
C sześciu, a jeśli są to piesi do lat 10 – czterech.


Pytanie 9

Ten znak:

A dotyczy tylko rowerów wielośladowych,
B dotyczy tylko jezdni,
C dotyczy pobocza.


Pytanie 10

W przedstawionej sytuacji kierujący motorowerem:

A nie może skręcić na parking,
B może skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
C może zawrócić przed skrzyżowaniem.


Pytanie 11

Jako włączający się do ruchu, musisz ustąpić pierwszeństwa:

A zjeżdżając z pasa ruchu dla pojazdów powolnych,
B gdy wcześniej zostałeś zatrzymany w korku ulicznym,
C kiedy skręcasz z drogi twardej na drogę gruntową.


Pytanie 12

Jak powinien zachować się kierujący rowerem, gdy zbliża się pojazd uprzywilejowany będący w akcji:

A zawsze natychmiast się zatrzymać,
B w żadnym wypadku nie zwiększać prędkości jazdy,
C usunąć się z drogi pojazdu uprzywilejowanego.


Pytanie 13

Który ze znaków poziomych na jezdni nie dotyczy skrzyżowania?

A

B
C


Pytanie 14

Dziecko w wieku od 7 do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązane:

A stosować elementy odblaskowe,
B nieść w lewym ręku latarkę z białym światłem,
C iść prawą stroną drogi.


Pytanie 15

Widząc te znaki kierujący pojazdem:

A ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdami jadącymi z przeciwka, na zwężonym odcinku drogi,
B jest obowiązany do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym z przeciwka na zwężonym odcinku drogi,
C ma pierwszeństwo na najbliższym skrzyżowaniu.


Pytanie 16

Szczególna ostrożność w ruchu drogowym polega na:

A powolnej jeździe na skrzyżowaniu,
B zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie,
C przejeżdżaniu przez ulicę tylko tam, gdzie jest sygnalizacja świetlna.


Pytanie 17

Sygnał ten (świecące światło żółte) oznacza:

A zakaz wjazdu na skrzyżowanie,
B zezwolenie na ruch,
C że za chwilę zapali się sygnał zielony.


Pytanie 18

Kierującemu rowerem zabrania się:

A omijania pojazdów,
B wymijania pojazdów,
C wyprzedzania pojazdów na skrzyżowaniu o ruchu niekierowanym.


Pytanie 19

Jazda możliwie blisko prawej krawędzi jezdni obowiązuje:

A na wszystkich jezdniach,
B tylko na jezdniach dwukierunkowych,
C tylko na jedniach o jednym kierunku ruchu.


Pytanie 20

O pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu, na którym nie ma żadnych znaków drogowych, decyduje:

A prędkość pojazdu,
B zasada prawej strony,
C szerokość jezdni po których jadą pojazdy.

Pytanie 21

Na tym skrzyżowaniu:

A kolejność jest następująca: 4,3,2,1,
B pojazdy 3 i 2 mogą jechać równocześnie,
C kolejność przejazdu to: 3,4,1,2.


Pytanie 22

Na tym skrzyżowaniu kolejność będzie następująca:

A 1,4,2,3,
B 1,3,2,4,
C 4,2,3,1.


Pytanie 23

W tej sytuacji:

A ostatni opuści skrzyżowanie tramwaj z nr 2,
B motorowerzysta jadący prosto, pojedzie pierwszy,
C ostatni opuści skrzyżowanie samochód nr 3.


Pytanie 24

W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:

A jedzie ostatni,
B jedzie jako pierwszy,
C ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 3.


Pytanie 25

W tej sytuacji kierujący rowerem:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3,
B pojedzie jako pierwszy,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2.


Pytanie 26

W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:

A jedzie jako pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2,
C ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem numer 3.


Pytanie 27

Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdom szynowym,
B ustępuje pierwszeństwa wszystkim pojazdom,
C przejeżdża pierwszy.


Pytanie 28

Kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu to:

A 3, 2, 1,
B 3, 1, 2,
C 1, 3, 2.


Pytanie 29

Kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu to:

A 3, 1, 2,
B 3 i 2, 1,
C 1, 3 i 2.


Pytanie 30

Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

A ma pierwszeństwo przed tramwajem,
B przejeżdża pierwszy,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu będącemu w akcji,


19.05.2014