Powiatowy etap XXXIII Turnieju BRD - powiat nowotarski 2010
Pytanie 1

Pierwszą czynnością, poprzedzającą udzielenie pomocy ofiarom wypadku powinno być:

A wezwanie pogotowia ratunkowego,
B wezwanie policji,
C zadbanie o bezpieczeństwo ruchu na miejscu wypadku.


Pytanie 2

Zabrania się wyprzedzania pojazdów silnikowych:

A z prawej strony innego uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo,
B na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
C na skrzyżowaniu, na którym ruch jest kierowany.


Pytanie 3

Kierujący rowerem z numerem 1 opuści to skrzyżowanie jako:

A pierwszy,
B drugi,
C trzeci.


Pytanie 4

Upewnienie się, czy nadjeżdża pociąg, obowiązuje podczas przejeżdżania:

A przez każdy przejazd kolejowy,
B tylko przez przejazd kolejowy nie wyposażony w urządzenia zabezpieczające,
C tyko wtedy, gdy przejazd jest oznakowany znakiem "STOP".


Pytanie 5

Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:

A rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta,
B natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
C udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta.

Pytanie 6

Znak ten, namalowany na jezdni oznacza:

A linię warunkowego zatrzymania się,
B wypukłość na jezdni, zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów,
C powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.


Pytanie 7

Podaj kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu:

A 1, 2, 3,
B 2, 3, 1,
C 1, 3, 2.


Pytanie 8

Kierujący jest to osoba, która:

A kieruje ruchem na skrzyżowaniu,
B kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów a także osoba, która prowadzi zorganizowaną grupę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie,
C ma prawo jazdy.


Pytanie 9

Kierujący rowerem z numerem 1 przejeżdża jako:

A trzeci,
B drugi,
C pierwszy.


Pytanie 10

Kierujący rowerem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany:

A zasygnalizować swój zamiar w trakcie manewru,
B ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
C zwiększyć prędkość jazdy.


Pytanie 11

Nie włącza się do ruchu rowerzysta, który wcześniej:

A zatrzymał się przy drodze, aby porozmawiać z kolegą,
B zatrzymał się przed przejściem dla pieszych,
C został zatrzymany do kontroli dokumentów przez funkcjonariusza policji.


Pytanie 12

Jadąc w kolumnie rowerzystów, należy pamiętać, że odległość od poprzedzającego pojazdu:

A nie jest określona,
B wynosi 3 metry,
C musi wynosić do 5 metrów.


Pytanie 13

Widząc ten znak na terenie zabudowanym rowerzysta:

A jest informowany, że po 300 metrach dojedzie do skrzyżowania,
B może skręcić w lewo,
C nie może skręcić w lewo.


Pytanie 14

Liczba pieszych idących po jezdni w kolumnie obok siebie, nie może przekraczać:

A czterech, a jeśli są to piesi do lat 10 - dwóch,
B czterech również wtedy, gdy są to piesi do lat 10,
C sześciu, a jeśli są to piesi do lat 10 - czterech.


Pytanie 15

Kierujący rowerem z numerem 1 na tym skrzyżowaniu:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
B przejeżdża pierwszy,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2.


Pytanie 16

Bezpośrednio na ranę można przyłożyć:

A chusteczkę higieniczną,
B watę,
C gazę.


Pytanie 17

Skrzyżowanie dróg równorzędnych może być oznaczone znakiem:

A
B
C


Pytanie 18

Stosowanie opaski uciskowej:

A jest konieczne przy obcięciu lub zmiażdżeniu kończyny,
B powinno mieć miejsce zawsze w przypadku zranienia lub oparzenia skóry,
C powinno mieć miejsce zawsze w przypadku krwawienia.


Pytanie 19

Sygnał ten nadawany nad pasem ruchu oznacza:

A nakaz jazdy z lewej strony nadawania sygnału,
B nakaz opuszczenia pasa ruchu, i wjazd na część jezdni znajdującą się po stronie wskazanej strzałką,
C zmianę organizacji ruchu na ruch lewostronny (jak w Wielkiej Brytanii).


Pytanie 20

Znak ten ostrzega o:

A dwóch niebezpiecznych zakrętach, gdzie pierwszy zakręt jest w prawo,
B czterech niebezpiecznych zakrętach,
C pierwszym zakręcie w prawo a drugim w lewo.


Pytanie 21

Podaj kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu:

A 3, 2, 1,
B 2, 3, 1,
C 2, 1, 3.


Pytanie 22

Jadąc pasem ruchu dla pojazdów powolnych i zbliżając się do jego końca, kierujący pojazdem:

A powinien zasygnalizować manewr w trakcie zmiany pasa ruchu,
B ma pierwszeństwo przed jadącymi pasem sąsiednim,
C zmieniając pas, jest włączającym się do ruchu.


Pytanie 23

Jezdnia to:

A częśd drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,
B część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów włącznie z torowiskiem,
C część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów włącznie z torowiskiem i poboczem.

Pytanie 24

Kierującemu rowerem w wieku powyżej 10 lat, zabrania się:

A rozmowy w czasie jazdy,
B jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych,
C przewożenia dziecka do lat 7, na dodatkowym siodełku.


Pytanie 25

Najprościej przywrócić do przytomności osobę która zemdlała, można:

A polewając jej głowę i twarz wodą,
B podnosząc i przytrzymując jej kończyny w górze,
C uderzając ją kilkakrotnie w policzki.


16.04.2014