Powiatowy etap XXXI Turnieju BRD - powiat opatowski
Masz pół godziny na rozwiązanie testu.
Pytanie 1

Kartę rowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęło wymagany wiek 10 lat:

A tylko dyrektor szkoły,
B nauczyciel wychowania komunikacyjnego,
C wychowawca klasy.


Pytanie 2

Telefon alarmowy pogotowia ratunkowego to:

A 919,
B 989,
C 999.


Pytanie 3

Kierujący rowerem nr 1, na takim skrzyżowaniu:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 4,
B przejeżdża pierwszy,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3.


Pytanie 4

Kierujący rowerem korzystający z chodnika, widząc idących pieszych:

A nie ustępuje miejsca pieszym, bo to on ma pierwszeństwo,
B musi zejść z roweru,
C ustępuje miejsca pieszym.

Pytanie 5

Znak ten zakazuje ruchu:

A tylko rowerów wielośladowych na jezdni i poboczu,
B rowerów jednośladowych na poboczu,
C tylko rowerom jednośladowym na jezdni i poboczu.


Pytanie 6

Na drodze, na której obowiązuje przedstawiony znak (zakaz wyprzedzania):

A rowerzysta nie może wyprzedzać innego rowerzysty,
B rowerzysta może wyprzedzać innego rowerzystę,
C rowerzysta nie może wyprzedzać żadnego pojazdu.


Pytanie 7

Kartę rowerową wydaje osobie, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat:

A policjant ruchu drogowego,
B dyrektor szkoły,
C nauczyciel wychowania komunikacyjnego.


Pytanie 8

W trakcie opadów deszczu, kierujący rowerem:

A powinien jechać bardzo ostrożnie,
B może trzymać w jednej ręce parasol, a drugą kierować rowerem,
C musi zejść z roweru i prowadzić go.


Pytanie 9

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
C przejeżdża jako ostatni.


Pytanie 10

Kierujący rowerem, który zatrzymał się przed opuszczonymi zaporami na przejeździe kolejowym:

A powinien zawsze czekać, aż zapory zostaną otwarte,
B jeżeli zapory umożliwiają przejazd rowerowi, powinien upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg i kontynuować jazdę,
C może ominąć zapory i przeprowadzić rower.


Pytanie 11

Ruchem drogowym może kierować:

A każda osoba która ukończyła 18 lat,
B policjant,
C każdy uczestnik ruchu.


Pytanie 12

Kierujący pojazdem nr 1 w takiej sytuacji:

A obowiązany jest zatrzymać się przed przejściem,
B może przejechać przez przejście dla pieszych z zachowaniem szczególnej ostrożności,
C może kontynuować jazdę, jeśli ruszy pojazd nr 2.


Pytanie 13

Kolumna pieszych w wieku do 10 lat ma obowiązek poruszać się:

A tylko drogami polnymi,
B prawą stroną jezdni,
C lewą stroną jezdni.


Pytanie 14

Opaskę uciskową należy stosować:

A w przypadku zmiażdżenia kończyny,
B w każdym przypadku krwawiącej rany,
C w przypadku nacięcia kończyny.


Pytanie 15

Kierujący rowerem jadąc drogą jednokierunkową i widząc jadący z przeciwka pojazd uprzywilejowany, powinien:

A kontynuować jazdę, nie ustępując pierwszeństwa, gdyż to on jedzie zgodnie z obowiązującym kierunkiem,
B nie ustępować pierwszeństwa przejazdu, jednak zdecydowanie zwolnić,
C ustąpić pierwszeństwa przejazdu, a w razie konieczności zjechać z jezdni.


Pytanie 16

Jako opatrunku nie można stosować:

A zawiniętej chusty trójkątnej,
B waty lub ligniny,
C bandaża.


Pytanie 17

Ten znak nie dotyczy rowerów:

A jednośladowych i wielośladowych, skręcających na drogę osiedlową, pod warunkiem zachowania przez kierującego szczególnej ostrożności,
B jednośladowych skręcających na wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów,
C jednośladowych skręcających bezpośrednio za znakiem.


Pytanie 18

Widząc taki znak, kierujący rowerem:

A nie może zawrócić na odcinku od tego znaku do skrzyżowania, i na skrzyżowaniu,
B nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
C może zawrócić przed skrzyżowaniem.


Pytanie 19

Kierujący rowerem, wjeżdżając z drogi dla rowerów na jezdnię, i widząc zbliżający się ze znaczną prędkością samochód:

A przyspiesza, aby zdążyć przed jadącym pojazdem,
B ustępuje pierwszeństwa przejazdu jadącemu pojazdowi,
C zawsze musi zejść z roweru i wprowadzić go na jezdnię.


Pytanie 20

W myśl Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, wyprzedzanie to:

A przejeżdżanie obok nie poruszającego się uczestnika ruchu,
B przebieganie przez jezdnię przed jadącym pojazdem,
C przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku,


Pytanie 21

Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń to:

A polewanie miejsca oparzenia zimną wodą,
B unikanie chłodzenia oparzonej skóry,
C chłodzenie płonącej odzieży.

Pytanie 22

Kiedy w trakcie nocnej wycieczki, w rowerze nastąpiło uszkodzenie tylnego oświetlenia, to rowerzysta powinien:

A jechać dalej, nie przejmując się usterką,
B zejść z roweru i prowadzić go lewą stroną jezdni,
C kontynuować jazdę lewą stroną jezdni.


Pytanie 23

W przedstawionej sytuacji, kierujący motorowerem, widząc toczącą się po jezdni
piłkę, powinien:

A przyspieszyć,
B uważnie obserwować bawiące się dzieci,
C zatrzymać się, i podać piłkę bawiącym się dzieciom.


Pytanie 24

Przed przyjazdem karetki pogotowia, osobie rannej można podać coś do picia:

A tylko ciepłe napoje,
B nie,
C tak.


Pytanie 25

Ten znak dotyczy:

A rowerów wielośladowych,
B wszelkich rowerów,
C motorowerów wielośladowych.


28.04.2014